overlay

Sağlık Turizmi Portali Hazırlanıyor…

SAĞLIK TURİZMİ PORTALİ HAZIRLANIYOR…

Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, T.C. vatandaşı olmayan veya T.C. vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetleri uluslararası sağlık turizmi olarak ifade edilmektedir.

Günümüzde, daha kaliteli sağlık hizmetini, daha uygun fiyatlarla ve daha kısa bekleme süreleri içerisinde almak amacıyla sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon insan trafiğinden söz edilmektedir. Dünyadaki sağlık turizmi harcamaları ise yaklaşık 500 Milyar Dolar ile ifade edilmektedir. Bu rakamın 2023 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Bakanlığımızca geliştirilen Sağlık Turizmi Portali ile ülkemizde uluslararası sağlık turizmi alanında hizmet veren kuruluşların tanıtım ve müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi, ülkemize gelecek tüm uluslararası hasta ve hasta yakınlarının rahatlığını sağlayacak seçeneklerin sunulması ve ülkemizin sağlık turizmi alanındaki gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında marka haline gelmesi hedefinde Sağlık Turizm Portalı dışarıya açılan önemli bir kapı rolü üstlenecektir. Portal, hizmet alanla hizmet veren/aracı kuruluşu en kolay ve etkin şekilde birleştirebilmeyi ve ülkemizin bu alandaki talep edilebilirliğini artırmaya hizmet etmesi planlanan bir projedir. Portalin bir parçası olan Hasta Takip Sistemi (HTS) ile de USHAŞ aracılığıyla ülkemize gelmek isteyen hastaların takibi yapılacak, iş ve işlemleri kolaylaştırılacaktır.

Portal, hazırlıklarının tamamlanabilmesi için şu anda sadece sağlık turizmi yetki belgesi almış olan sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlara açık olup hazırlıkları tamamlandıktan sonra en kısa sürede hizmet alanların kullanımına açılacaktır.

Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız..