overlay

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Bakanlığımız 06.07.2019 tarih ve 23642684- 010.99- E.1013  sayılı Makam Olur'u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi  güncellenmiştir. 

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinde uyulacak usul ve esaslar ile listeler aşağıda yer almaktadır.


EK-1  FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI

EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ (İNGİLİZCE)

EK-3 İŞLEM PUANINA DÂHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEME LİSTESİ

EK-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ


Listelerin klasör hali için tıklayınız.