T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Turizmi Hakkında

Güncelleme Tarihi: 21/08/2020

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ

Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmdekinden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir.

Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde bir zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir.

Ülkemizde 48 adet JCI tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşumuz vardır.  Türkiye’de özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için çeşitli çalışmalar başlamıştır. Bu çerçevede Şehir Hastaneleri’nin inşaatı başlamıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 31 Mart 2010 tarih ve 18529 sayılı Makam oluru ile Sağlık Turizm Birimi kurulmuştur. Birim, 05.05.2011 tarihinde Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü adında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 02.11.2011 sayılı Resmi Gazete ile 663 sayılı KHK gereği Bakanlıktaki yeniden yapılandırma kapsamında; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. 26.12.2013 tarih ve 43148 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'ne aktarılmış olan Daire Başkanlığımız 26.08.2016 tarih ve 3942 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile tekrar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Türkiye'nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu aşağıdaki alanlarda Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı bünyesinde birimler oluşturulması planlanmaktadır;
Medikal Turizm,
Termal Turizm, SPA-Wellness
İleri Yaş ve Engelli Turizmi

Onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiş olan kanun taslağı dışında Sağlık Turizmi ile ilgili yürürlükte olan en önemli mevzuat, 23.07.2013 tarih ve 25541 sayılı “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” olup, sağlık turizmi faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler bu yönerge ile yürütülmektedir.

7 Şubat 2015 tarih ve 1332 sayılı 2015/3 Genelge ile “Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu-SATURK” oluşturulmuştur. SATURK; Sağlık Bakanlığı Müsteşarımızın başkanlığında toplanmakta olup 12 Üyesi vardır. SATURK çalışma grupları:

Tanıtım ve Fiyatlandırma Çalışma Grubu
Eğitim ve Planlama Çalışma Grubu
Mevzuat ve Akreditasyon Çalışma Grubu
Mevzuat ve Akreditasyon Alt Çalışma Grubu


PROGRAMIN BİLEŞENLERİ

1. Bileşen: Sağlık Turizmine Yönelik Kurumsal ve Hukuki Altyapının Geliştirilmesi
2. Bileşen: Sağlık Turizmi Alanında Fiziki ve Teknik Altyapının İyileştirilmesi
3. Bileşen: Sağlık Turizmi Hizmet Kalitesinin Artırılması
4. Bileşen: Sağlık Turizmi Alanında Etkin Tanıtım ve Pazarlama Yapılması

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı başlıkları altında ülkemizde sağlık hizmeti alan yabancı hastaları kayıt altına almak amacıyla 2011 yılında Yabancı Hasta Kayıt Sistemi kurulmuştur. http://sbu.saglik.gov.tr/sbyabanci/Login.aspx adresinden, kamu-özel-üniversite gibi tüm sağlık kuruluşlarının ilgili hastaları kendi sistem kayıtlarının haricinde Yabancı Hasta Kayıt Sistemi’ne de girmesi talep edilmektedir.

DÜZENLENEN FAALİYETLER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR (2015 YILI)

11- 14 Mart 2015 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina şehrinde gerçekleştirilen “International Health Tourism Convention” etkinliğine katılım sağlanarak ülkemizin temsili sağlandı.
Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi Kitap Serisi yayınlandı.
Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi 1 Kitabı yayınlandı
Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi 2 ÜLKELER Kitabı yayınlandı
Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi 3 HASTANELER Kitabı yayınlandı
2012-2013 ve 2014 Türkiye Termal Turizm Değerlendirme Raporu kitapları yayınlandı
2013-2014 Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu kitabı yayınlandı
“Türkiye Health Guide 2015” Sağlık Turizmi Rehberi yayınlandı
Sağlık Turizmi Dergisi (Healthy and Happy) yayınlandı
25-27 Haziran 2015 tarihleri arasında Bakanlığımız desteği, Sağlık Turizmi Geliştirme Destekleme ve Organizasyon Hizmetleri Derneği ve Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) işbirliği ile “Londra Sağlık Turizm Zirvesi” gerçekleştirilmiştir
Sağlık Turizmi Sektör Paydaşları İstanbul ve Ankara’da bir araya geldi
Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) kuruldu
Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) faaliyetlerine başladı