T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Rehberi Kitapçığı 2017-2018

Güncelleme Tarihi: 10/02/2017

Onuncu Kalkınma Eylem Planı (2014-2018) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı kapsamında öngörülen hedeflere ulaşılmasına destek olmak üzere uluslararası tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak Sağlık Rehberi 2017-2018 (Health Guide 2017-2018) kitapçığının çalışmalarına başlanmıştır.

Sağlık Rehberi (2017-2018) kitapçığında sağlık turizmi sektöründe hizmet vermekte olan tüm kurum ve kuruluşlara yer verilmesi planlanmaktadır. Sağlık turizmi hizmeti veren kamu, özel ve üniversite sağlık kuruluşlarından (hastane, özel muayenehane, termal sağlık tesisi, yaşlı bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri vb.) talep edilen bilgilerin ekteki resmi yazı uyarınca İl Sağlık Müdürlükleri Sağlık Turizmi Birimleri tarafından 24.02.2017 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Sağlık Rehberi Kitapçığı 2017-2018_Ustyazi (1).pdf