T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yabancı Hasta Takip Sistemine İlişkin Duyuru

Güncelleme Tarihi: 05/12/2016

 

Sağlık Bakanlığımızca yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte, ülkemizdeki sağlık hizmeti sunumu ve kalitesi hızla gelişmiştir. Dünyada özellikle son 10 yılda dikkat çekici şekilde gelişen Sağlık Turizmi, ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemiz de bu konuda önemli bir destinasyon haline gelmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planında, teşvik kapsamlarından yararlanılabilmesi başta olmak üzere birçok düzenleme veri girişi şartına bağlanmıştır. Ülkemizin Sağlık Turizmi alanında 2018 ve 2023 yılı hedeflerine ulaşması ve hak ettiği seviyelere hızla çıkarılmasına yönelik politikaların geliştirilebilmesi için de veri girişi son derece önem kazanmaktadır.

Sağlık Turizmi veya Turistin Sağlığı kapsamında ülkemizde sağlık hizmeti alan uluslararası hasta verilerinin kayıt altına alınması amacıyla, Sağlık Bakanlığımız tarafından 2011 yılında “Yabancı Hasta Takip Sistemi” kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2011/41 sayılı genelge uyarınca, Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kuruluşlar ile serbest çalışan hekimlerin, hizmet sundukları uluslararası hastalarına ait verileri kendilerine tanımlanan kullanıcı kodları ve şifreleri ile bu sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.

Yabancı Hasta Takip Sisteminde yapılan incelemelerde, özellikle 2015 ve 2016 yılı uluslararası hasta verileri başta olmak üzere, diğer yıllarda da yeterince veri girişi yapılmadığı tespit edilmiştir. Veri girişini sağlamaya yönelik olarak sistemde yeni düzenlemeler yapılmış, zorunlu alanlar azaltılarak revize edilmiştir.

Sağlık Bakanlığımızca yürütülen ilgili çalışmalara katkı sağlaması ve Sağlık Turizmi alanında ülkemizin dünyada hak ettiği payı almasına olanak sağlayacak adımların atılması açısından veri girişine azami hassasiyet gösterilmesini, henüz girilmemiş olan 2015 ve 2016 yılı uluslararası hasta verilerinin hızla tamamlanmasını ve işlem sırasında yaşanabilecek her türlü sorunda destek almak üzere Daire Başkanlığımız ile derhal irtibata geçilmesini önemle rica ederim.

                                                                                                                            Uzm. Dr. Mehmet Ali AYDIN
                                                                                                                             Sağlık Turizmi Daire Başkanı