T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) Genel Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi: 05/12/2016

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli konu başlıkları arasında yer alan Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı uyarınca oluşturulan Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu’nun (SATURK) 5. toplantısı 25 Ekim 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp Gümüş başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Genel değerlendirme toplantısı konseptinde bir araya gelen katılımcı kuruluşlar toplantının ilk bölümünde Mevzuat ve Akreditasyon, Eğitim ve Planlama ile Tanıtım ve Fiyatlandırma çalışma gruplarının yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alarak konuyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirmiştir.

Toplantının ikinci bölümünde Onuncu Kalkınma Eylem Planında (2014-2018) yer alan sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik hedeflerin, sorumlu kuruluşlarca gerçekleştirilme durumu incelenmiş ve ilerleyen günlerde atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışmalara sundukları katkı sebebiyle tüm katılımcı kuruluşlara teşekkür ederiz.